Χαρίλαος Πιπεράκης - Κουμαρτζής

 

 

 

 

Χαρίλαος Πιπεράκης - Πονομετρο δεν βρέθηκε(Ριζίτικο Συρτό)

 

 

 

 

Χαρίλαος Πιπεράκης - Μη σε γελάσει ο Έρωτας (Αποκορωνιώτικος Συρτός)

 

 

 

 

Χαρίλαος Πιπεράκης - Κρητικές Κοντυλιές

 

 

 

 

Χαρίλαος Πιπεράκης - Χαλεπιανός Συρτός

 

 

 

 

Χαρίλαος Πιπεράκης Μάρκος Μέλκον - Χανιώτικος Συρτός

 

 

 

 

Χαρίλαος Πιπεράκης - "Κρήτες Μουσικοί"

 

 

 

 

Χαρίλαος Πιπεράκης - Mr. LYRA in PORT SAID

 

 

 

 

Χαρίλαος Πιπεράκης - Ξεροστερνιανός Συρτός