Μιχάλης Παπαδάκης (Πλακιανός) - Αρχείο Νοτόπουλου

 

 

 

 

Μιχάλης Παπαδάκης (Πλακιανός) Θεοφάνης Περουλάκης - Παλαιός Αποκορωνιώτικος Συρτός

 

 

 

 

Μιχάλης Παπαδάκης (Πλακιανός)  Θεοφάνης Περουλάκης - Χανιώτικο Πεντοζάλι