Βασίλης Κουρκουνάκης Εμμανουήλ& Βασίλης , Νικολής Μανιουδάκης - Αρχείο Νοτόπουλου