"Σούστα Ηρακλιωτικη" (Sousta Heraklion) - Δ. Καπόκης, Κ. Βουράκης (1921)

 

Δ. ΚΑΠΟΚΗΣ-Κ. ΒΟΥΡΑΚΗΣ - ΣΥΡΤΟΣ ΧΑΝΙΩΤΙΚΟΣ (ΟΡΧΗΣΤΙΚΟ-1917)

 

Ρεθυμνιώτικη Σούστα - Δημήτρης Καπόκης

 

Κισσαμιώτικος Συρτός - Δημήτρης Καπόκης

 

Πεντοζάλι κρητικός χορός - Δημήτρης Καπόκης