Γεώργιος Καντέρης (Καντερογιώργης)  - Αρχείο Νοτόπουλου 

 

 

 

 

Γεώργιος Καντέρης (Καντερογιώργης) - Ο Θρυλικός λυράρης του Αποκόρωνα

 

 

ΚΑΝΤΕΡΗΣ-ΓΟΜΠΑΚΗΣ - ΠΕΝΤΟΖAΛI ΚΡΗΤΙΚΟ (ΟΡΓΑΝΙΚΟ-1925)